Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunen agerar på anmälan från Arbetsmiljöverket

En anmälan från Arbetsmiljöverket har inkommit till kommunen som kräver omedelbara åtgärder av entreprenören.

Under onsdagen den 8 november meddelade Arbetsmiljöverket kommunen att man stoppat pågående takarbeten på bygget av LSS-boendet Gräshoppan i Mariestad.

Entreprenören har använt en arbetsställning som inte är byggd enligt reglerna. Därmed har entreprenören inte följt sin egen arbetsmiljöplan när det gäller byggnation av ställning och fallskydd.

Åtgärd krävd

Fastighetschefen, i egenskap av ombud för byggherren Mariestads kommun, har träffat entreprenören och ställt krav på omedelbara åtgärder. Kostnader för åtgärderna kommer att belasta entreprenören.

Fram till att entreprenören kan påvisa att ställningen byggts på rätt sätt får inte arbete över två meters höjd utföras, övrig byggnation får fortsätta enligt plan.

– Mariestads kommun tar anmälningar från Arbetsmiljöverket på största allvar och vi kommer tillsammans med entreprenören säkerställa att fortsatt arbete utförs enligt gällande lagar och regler, säger fastighetschef Robert Malmgren.

Kontakt

Robert Malmgren, fastighetschef
Tel 0501-75 61 11
E-post: Robert Malmgren

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-10

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan