Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stadsplanering

Det händer mycket i Mariestad! Kommunen är ansvarig för hur staden och landsorten ser ut idag och i framtiden. Här kan du ta del av detaljplaner och information om hur du kan vara med och påverka Mariestads framtid.

Stadsplanering är kunskapen och avsikten att ordna och forma helheten av byggnader, gator, torg, parker och övriga stadsrum i tätbebyggelse. Stadsplaneringen bidrar till att utveckla Mariestad till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. På stadsplaneavdelningen arbetar vi med att ta fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner. Detta arbete sker i samråd med övriga berörda förvaltningar.

Den lagstiftning som styr planeringen är främst Plan- och bygglagen (PBL). På sidan Så kan du påverka kan du läsa mer om arbetsgången för detaljplaner.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Hanna Asp
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 33
E-post: Hanna Asp

Eric Alnemar
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 36
E-post: Eric Alnemar

Mona Nilsson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 37
E-post: Mona Nilsson

Erik Söderström
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 38
E-post: Erik Söderström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun