Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stadsplanering

Det händer mycket i Mariestad! Kommunen är ansvarig för hur staden och landsorten ser ut idag och i framtiden. Här kan du ta del av detaljplaner, översiktliga dokument och information om hur du kan vara med och påverka Mariestads framtid.

Stadsplanering är kunskapen och avsikten att ordna och forma helheten av byggnader, gator, torg, parker och övriga stadsrum i tätbebyggda områden. Stadsplaneringen bidrar till att utveckla Mariestad till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. På planenheten arbetar vi med att ta fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner. Detta arbete sker i samråd med övriga berörda förvaltningar.

Den lagstiftning som styr planeringen är främst Plan- och bygglagen (PBL). På sidan Så kan du påverka kan du läsa mer om arbetsgången för detaljplaner.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-29

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefonl: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan