Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Del av Fågelö 4:13, Laxhall

Kommunfullmäktige har den 12 december 2016, Kf § 133 beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 20 december 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för bostads- och friluftsändamål inom del av fastigheten Fågelö 4:13.

Planområdet omfattar ca 3,5 ha skogsmark och är beläget ca 300 meter söder om Brommösund färjeläge på Torsö.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 1 mars 2017 att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016, Kf § 133. Kommunen har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen. Kommunen invänat regeringens avgörande.

Vid eventuella frågor eller vid svårigheter att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-24

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun