Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för kv. Alen, Mariestad centralort

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-21, Ksau § 530 att avbryta pågående planprocess samt att återta arbetsutskottets tidigare beslut 2016-10-05 § 409 om planuppdrag för kv. Alen, Mariestad centralort, Mariestads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-10-05 stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för kv. Alen, Mariestad centralort. Syftet med planen var att justera exploateringsgraden så den blev förenlig med byggnadshöjden.

Under perioden 25 oktober t.o.m. 25 november 2016 var förslag till detaljplan för kv. Alen, Mariestad centralort föremål för samråd. Under plansamråd har omständigheter framkommit som medfört att någon ändring i gällande plan inte längre är nödvändig.

Detta innebär att planen inte kommer skickas ut för granskning eller för den delen antas.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-23

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsremissPDF

Dokument

Protokoll 2016-12-21PDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun