Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.

Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2016, Kf § 101, att anta rubricerad plan har överklagats.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra etablering av handel på fastigheten Ladukärr 1:2. I planen föreslås även mark för återvinningsstation.

Alla planhandlingar finns tillgängliga på denna sida under Relaterad information.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt är den domstol som prövar det överklagade beslutet.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av handlingarna genom ovanstående källor nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-21

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun