Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplan för Sandvikshusen

Kommunfullmäktige har den 29 maj 2017, Kf § 41 beslutat att anta detaljplan för Sandvikshusen, Mariestads kommun, vilket tillkännagavs genom anslag på Stadshuset den 5 juni 2017. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 26 juni 2017.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Utgångspunkten är att det på platsen ska uppföras fyra nya flerbostadshus, omfattande cirka 140-160 lägenheter.

Vid eventuella frågor eller vid svårighet att ta del av planhandlingarna nås stadsplaneavdelningen via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-29

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun