Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Utvecklingsplan för Sjötorp

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att anta fem mål som syftar till att bidra att uppnå Vision Mariestad 2030. Ett av dessa mål är att ta fram en utvecklingsplan för Sjötorp med inriktning boende och besöksmål.

Framtagande av utvecklingsplanen har skett i samarbete med företagare, representanter från föreningar och berörda kommunala förvaltningar. Den 22 oktober 2014 genomfördes en workshop i Sjötorps bygdegård dit boende, verksamma och övriga intressenter var inbjudna för att lämna förslag till utvecklingsområden.

Resultatet av workshopen har sammanställts och ligger till grund för föreslagna utvecklingsområden.

Den 16 november 2015 presenterades förslag till utvecklingsplan i Sjötorps bygdegård. Vid mötet gavs tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på förslaghandlingen.

Alla handlingar finns att tillgå under Relaterad information på denna sida.

Utvecklingsplan för Sjötorp planerar antas politiskt under hösten 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-12

Relaterad information

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Utvecklingsplan för SjötorpPDF
Karta över föreslagna utvecklingsområdenPDF
Sammanställning workshopPDF
RemissPDF

Övrigt
Presentation 2015-11-16PDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun