Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Järnet 1

På fastigheten Järnet 1 där bland annat Karlssons varuhus finns idag planeras för handel, industri och liknande verksamheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-18 att förslag till ändring av detaljplan för Järnet 1, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för samråd.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etableringar av handel, industri, lager och liknande verksamheter. 

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på de gröna rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas senast 21 maj 2018 och ska vara skriftliga, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-18

Relaterad information


Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samrådshandlingar

Plankarta samrådPDF
Planbeskrivning samrådPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)PDF
PM RiskanalysPDF
SamrådsremissPDF

Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun