Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nolhagen 3:6

Vy över Vänern från planområdet Nolhagen

Sjölyckan är ett nytt bostadsområde i norra Mariestad som är under uppbyggnad. Med sitt sjönära läge med utsikt över Vänern och med natur tätt inpå boendet är det en attraktiv stadsdel. Den här detaljplanen är nästa steg i utbyggnaden av Sjölyckan.

Kommunfullmäktige har den 29 januari 2018 beslutat att anta rubricerad plan, vilket tillkännagavs genom anslag på stadshuset den 5 februari 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2018.

Under våren påbörjas arbetet med detaljprojektering av området. Tomtsläpp beräknas preliminärt till årsskiftet. För mer information läs på Drömläge Mariestad. Länk finns under Relaterad information här på sidan.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanen utgår från den fördjupning av översiktsplanen som tagits fram för norra Mariestad; Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (2010) och detaljplanen för den tidigare etappen i Sjölyckan; Dp491 (2013).

Huvudsyftet med detaljplanen för Nolhagen 3:6 med flera är möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjölyckan enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut. Detaljplanens syfte är även att skapa byggrätter för nya bostäder i ett attraktivt läge där platsspecifika värden tas tillvara genom att ny bebyggelse i stor utsträckning anpassas till befintlig topografi. 

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i ovan nämnda handlingar, dock har strukturen förändrats. Detta för att bli ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.

Kontakt

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid frågor, kontakta gärna planenheten via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-18

Relaterad information


Karta

Nedan ser du geografisk plats för detaljplanen.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan