Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Västra Ekudden

Naturmark på Västra Ekudden

Nu planeras för över 40 stycken nya byggrätter på Västra Ekudden. Området ligger ett stenkast från Vänerns strand och har Ekuddens naturområde som närmsta granne.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, Kf § 72, att anta detaljplanen. Detaljplanen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen beslutade 2017-06-26 att ge prövningstillstånd. Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig i målet, yttrandet skall ha inkommit till domstolen senast 1 december 2017, därefter ska domstolen avge slutlig dom.

Detaljplanens huvudsyfte

Detaljplanens syfte är att tillskapa byggrätter för nya bostäder i sjönära läge där befintliga platsspecifika värden tas till vara, genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig topografi, natur och miljö.

Kontakt

Har du frågor så kontakta gärna planenheten, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03

Relaterad information


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun