Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Översiktsplanering

Just nu pågår det spännande arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mariestads kommun! Ta del av förslaget genom att klicka dig vidare till Översiktsplan 2030 under Relaterad information här på sidan.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen tänker sig användningen av mark- och vattenområden på lite längre sikt samt hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras. Planen ska också redovisa allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår. Större samhällsinvesteringar är också viktiga att ha med i planen.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, men är ett politiskt dokument som redovisar kommunens vision av framtiden och fungerar som strategiskt dokument för den fysiska planeringen i kommunen. Mariestads gällande ÖP samt andra översiktliga dokument finns att ladda ner på sidan Antagna översiktliga dokument.

Processen att upprätta en översiktsplan regleras i plan- och bygglagens 4:e kapitel. Du kan läsa mer om detta på sidan Så kan du påverka.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-24

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar
Översiktsplan 2030

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun