Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Den 20 juni 2011 beslutade kommunfullmäktige att anta ett tillägg till översiktsplanen gällande landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

Arbetet har skett med utgångspunkt i lagen om Strandskydd och utvecklingen av landsbygden. prop. 2008/09:119).  Huvudsyftet är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge för att skapa en mer levande landsbygd.

Nio områden har pekats ut i LIS-underlaget och inom dessa kan vissa lättnader vara möjliga när det gäller strandnära bebyggelse, jämfört med vad som är möjligt i områden där generellt strandskydd gäller.

Vid planering av vindkraft uppmanas projektör att särskilt ta del av LIS-planen. I vissa delar finns risk att vinkraftsintresset och intresset för landsbygdsutveckling i strandnära läge konkurrerar. Intill dess att vindbruksplanen anpassats till de förhållanden som redovisas i LIS-planen har Mariestads kommun som huvudregel vid prövning av vindkraft att LIS-planens intressen ska prioriteras före vindkraftsplanens intressen. Som princip gäller att den planerade vindkraften ska klara 35 db(A) inom de utpekade utvecklingsområdena i LIS-planen. Vindkraftsplanen finns att läsa i vänstermenyn.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon växel: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

LIS-planPDF

Länk

Strandskydd

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun