Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Klimatanpassningsplan

Den pågående globala uppvärmningen innebär att klimatet förändras i hela världen. För Mariestads del blir det varmare och blötare. För att kommunen ska stå robust mot klimatförändringarna krävs en analys av vilka konsekvenser de medför samt att åtgärder genomförs för att hantera dem.

Klimatanpassningsplanen visar hur kommunen bör arbeta med att anpassa viktiga samhällssfunktioner till ett förändrat klimat. Planen fokuserar främst på konsekvenser för kommunens egna verksamheter samt för naturmiljön.

Planen antogs 2017-01-30 i kommunfullmäktige.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-16

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

KlimatanpassningsplanPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun