Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Landsbygdsstrategi

Landsbygdsstrategin beskriver hur kommunen arbetar för att uppnå visionen på landsbygden i Mariestad, vilket här betyder hela kommunen utom Mariestads tätort. Kommunens vision slår bland annat fast att ”Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre samhällena, som i stadskärnan".  Landsbygdsstrategin hittar du under Relaterad information här på sidan.

Strategin är uppdelad i fyra delar:
1. Den politiska inriktningen, vision 2030
2. Övergripande principer från bland annat översiktsplanen för Mariestads kommun
3. Fokusområden identifierade under ett antal medborgardialoger
4. Slutsatser, mål och handlingsplan för 2017-2022

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, Kf § 124 att anta landsbygdsstrategin för Mariestads kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-16

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestads kommun

Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

LandsbygdsstrategiPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun