Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vindbruksplan

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har upprättat en gemensam vindbruksplan genom ett tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan.
 
Under 2009  - 2010 har förslaget genomgått samråd samt utställning. Efter inkomna synpunkter har förslaget i vissa delar reviderats. Bland annat har område N för vindkraft på Torsö fallit bort.

Under dokument här på sidan finns planen i sin helhet.

Vid planering av vindkraft uppmanas projektör att särskilt ta del av Mariestads kommuns plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen. I vissa delar finns risk att vinkraftsintresset och intresset för landsbygdsutveckling i strandnära läge konkurrerar. Intill dess att vindbruksplanen anpassats till de förhållanden som redovisas i LIS-planen har Mariestads kommun som huvudregel vid prövning av vindkraft att LIS-planens intressen ska prioriteras före vindkraftsplanens intressen. Som princip gäller att den planerade vindkraften ska klara 35 db(A) inom de utpekade utvecklingsområdena i LIS-planen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14

Relaterad information

Kontakt

Stadsplaneavdelningen
Telefon växel: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

VindbruksplanPDF
Bilaga Fotomontage vindbrukPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun