Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Enskilt dricksvatten

Vattenpump, Foto: Eva Rehnberg

Vattnet i din kran produceras i kommunens vattenverk såvida du inte bor på landet och har en egen brunn, delar med någon annan eller tillhör en samfällighet.

Kommunalt vatten

Kommunen producerar och distribuerar vattnet. Vilken kvalitet ett kommunalt dricksvatten ska ha bestämmer Livsmedelsverket. Kommunen kontrollerar bland annat vattenverken och gör även ibland provtagning av vatten på ledningsnätet.

Har du frågor om ditt dricksvatten kontakta verksamhet teknik, se kontaktuppgifter under Kontakt här på sidan.

Om du misstänker att du blivit sjuk av vattnet ska du kontakta verksamhet miljö och bygg, se kontaktuppgifter under Kontakt här på sidan.

Egen eller gemensam brunn

Får du ditt dricksvatten från egen brunn är det du som fastighetsägare som ansvarar för att vattnet är bra. Du bör kontrollera vattenkvalitén i brunnen regelbundet. Livsmedelsverket skriver i sina allmänna råd om mikrobiell (bakterier) och kemisk undersökning av egen dricksvattenbrunn. De rekommenderar att du tar prov på ditt vatten vart tredje år. läs mer om det på Livsmedelsverkets hemsida.

För att ta prov på ditt vatten får du kontakta ett laboratorium. Du kan beställa material och analys via AlControls hemsida alternativt Eurofins hemsida.

Om du har problem med kvaliteten på ditt dricksvatten är du alltid välkommen att kontakta oss på verksamhet miljö och bygg.

Vattensamfällighet

Om du får ditt dricksvatten från en samfällighet är det ni som är anslutna till den som har ett gemensamt ansvar. Oftast löser man det genom att ha en förening med en styrelse som företräder medlemmarnas intressen. Det vanligaste är att det finns någon form av provtagningsprogram som man håller sig till för att kontrollera att vattnet är bra.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Verksamhet teknik
Telefon: 0501-75 50 00

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Anläggning av brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Livsmedelsverkets information  om egen brunnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alcontrollänk till annan webbplats
Eurofinslänk till annan webbplats

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan