Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Dricksvatten

Lindholmens vattenverk

Lindholmens vattenverk

I Mariestad finns fyra kommunala vattenverk. Det största, Lindholmens vattenverk, står för cirka 97 procent av kommunens totala produktion av dricksvatten. Verket renar ytvatten från Mariestadssjön som blir till dricksvatten för boende och verksamheter.

Mjukt eller hårt vatten?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och beror av vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller däröver och mjukt vid 5°dH eller därunder. Du hittar ofta doseringsanvisningar för mjukt, medelhårt respektive hårt vatten på tvättmedelsförpackningen.

Det kommunala vattnet som distribueras i Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad, Ullervad, Jula, Lugnås, Björsäter och Torsö är mjukt. Ett mjukt vatten innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och rengöringsmedel, schampo och tvål.

Det kommunala vattnet i Tidavad är medelhårt.

Vattnets pH-värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Vattnets pH bör ligga mellan 7,5 och 9,0, dvs. neutralt pH.

Det kommunala vattnet som distribueras i Mariestads tätort, Hasslerör, Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad, Ullervad, Jula, Lugnås, Björsäter och Tidavad har ett pH-värde på 8,0-8,5.

Det kommunala vattnet på Torsö har ett pH-värde på 7,7-8,0.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskraven på dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten.  Råvatten, renvatten såväl som dricksvatten hos användaren kontrolleras regelbundet så att kvalitetskraven uppfylls. Mikrobiologiska, fysikaliska samt kemiska parametrar analyseras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för tillsynen av våra vattenverk.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-18

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Felanmälan VA

Dagtid (7.00-16.00)
kontaktas kundtjänst.
Telefon: 0501-75 61 00

Övrig tid kontaktas jourpersonal.
Telefon: 0501-106 46

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun