Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Spolning av isbanor

Vid spolning av is ska man i första hand ta vatten från en byggnad. Om det inte finns någon byggnad inom rimligt avstånd ska kontakt tas med VA‑avdelningen som kan låsa upp lämplig brandpost. Det är inte tillåtet att själv bryta upp låset.

Brandposter är direkt anslutna till dricksvattennätet som levererar dricksvatten till boende och verksamheter på orten. Nätet är känsligt för föroreningar och smittor kan snabbt nå tusentals personer. När brandposten öppnas och stängs kan tryckslag uppstå. Tryckslag kan orsaka läckor som påverkar invånarnas tillgång till dricksvatten. För att uppfylla Livsmedelsverkets föreskrift om skydd mot sabotage av dricksvattenanläggningar håller VA‑avdelningen alla brandposter låsta.

Personen som fått lov att använda en brandpost får kvittera ut verktyg för att öppna den samt en vattenmätare med återströmningsskydd. Personen kommer att informeras om vad som gäller vid användning av brandposten och är sedan ansvarig för att reglerna följs.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-10

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

 

 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun