Fåglar i tätort fredade under häckningsperiod

Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en sjöstad men de kan även upplevas som störande. De är fredade under häckningsperiod och kommunen bedriver ingen skyddsjakt på de fågelflockar som rör sig i tätorterna.

Vi får nu många samtal gällande störande måsar, trutar och kajor. Under perioden 1 april till 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar, bland annat fiskmåsar och trutar. Då är fåglarna och deras bon fredade. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare.

Det går bra att, inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Sidan senast uppdaterad: