Gestaltningsplan för Nya torget växer fram

Bild på Nya torget i träd med träd och bilar parkerade, stadshuset syns i bakgrunden.

Nya torget i Mariestad ska få ett lyft.

Vi håller på att ta fram en gestaltningsplan för att lyfta miljön kring Nya torget. Inledningsvis är träden i fokus.

Diskussioner kring gestaltningsplanen för Nya torget i Mariestad har förts under lång tid, målet är att skapa en mer välkomnande och attraktiv mötesplats. Den 8 och 9 november tas sex lönnar utmed Knallen ned som ett första steg i att möjliggöra den framtida utvecklingen.

"De har inte ett optimalt läge i dag sett till solljus och möjligheter att utvecklas, eller med tanke på de planer som finns", säger planchef Adam Johansson.

Vad gäller raderna med oxlar på varsin sida torget kommer dessa att värnas. En utredning visar att tre av träden är i sämre kondition, därför kommer vi att återplantera tre nya oxlar. Det kommer också att göras markuppbyggnadsarbete vid raderna av oxlar där trädens rötter trängt upp genom markbeläggningen.

Attraktiv mötesplats

Målet med omgestaltningsplanen är att skapa en attraktiv mötesplats. Grönska och nya planteringar kommer att vara naturliga delar i utvecklingen av Nya torget. Parkeringsplatser, möblering, belysning, möjligheter till uteservering och andra aktiviteter är saker som diskuteras.

Så om det kommer att se lite tråkigt ut den närmaste tiden med nedtagna träd är ambitionen att mer positiva förändringar ska ske till nästa sommar.

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: adam.johansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: