Skog avverkas för nytt exploateringsområde mellan Radbyn och Lekevi

Bild som visar området där skogen ska avvecklas. Området är inringat med röd markering och ligger i skogsområdet mellan Radbyn och Lekevi.

Bilden visar området där skogen ska avvecklas.

I slutet av vecka 8 kommer skog att avverkas för det nya exploateringsområdet kallat Horn som ligger mellan Radbyn och Lekevi. Ett nytt bostadsområde kommer ta form och avverkningsarbetet pågår i ungefär en vecka.

Arbetet innebär att tunga fordon kommer att röra sig i området – var försiktig och uppmärksam om du rör dig i närheten.

Sidan senast uppdaterad: