Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inventering av kulturhistorisk bebyggelse fortsätter

Vi över gamla stan Mariestad

Nu fortsätter inventeringen av bebyggelsen i Mariestad. Arbetet ingår i ett kulturmiljöprogram som påbörjades 2017, är en del av kommunens nya översiktsplan och sker med stöd från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Två konsulter på uppdrag av Mariestads kommun kommer under hösten, med start tisdag 11 september inventera, värdera  och karaktärisera bebyggelsen i följande stadsdelar:

  • Marieholm
  • Grangärdet
  • Madlyckan och del av Högelid
  • Tidans industrier (Prodma och Metsä Tissue med flera)

Under rubriken Länkar nedan finns kartor där du kan se avgränsningen på områdena.

Syfte och användning

Syftet är att lyfta fram de olika områdenas karaktärsdrag och kvaliteter för att  ge förutsättning för en hållbar utveckling av de bebyggda miljöerna i kommunen.

Programmet planeras komma till stor användning exempelvis i kommunens strävan att skapa en växande besöksnäring, rekreation för kommunens invånare och besökare, levande tätorter och landsbygd. Underlaget förväntas även inte minst kunna bidra till  attraktiva boendemiljöer. Detta i samband med exempelvis kunskapsspridning av stadens historia (till exempel digitala och manuella stadsvandringar), planläggning, rådgivning och bygglov samt  vid förvaltning av bebyggelsen.

Under 2017 inventerades, värderades och karaktäriserades bebyggelsen i Gamla stan, centrum, Drottninggatan, Nyestan, Ladukärr och Gärdet.

Länkar

Karta över MarieholmPDF
Karta över GrangärdetPDF
Karta över Madlyckan och del av HögelidPDF
Karta över Tidans industrierPDF

Kontakt

Adam Johansson
Tf planchef
Telefon: 0501-75 31 35
E-post: Adam Johansson

Per Jernevad
Bygglovshandläggare
Telefon: 0501-75 60 02
E-post: Per Jernevad

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-15 15.39