Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 30 september 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att höja Mariestad kommuns taxa för vatten och avlopp.

Brukningsavgifterna höjs med fyra procent från och med 1 januari 2020. Brukningsavgifterna omfattar grundavgift, bostad- eller lägenhetsavgift, lokalavgift, dagvattenavgift, mätaravgift samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Höjningen av taxan motsvarar för en villaägare en genomsnittlig kostnadsökning med ungefär 20-25 kronor per månad.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09