Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planerad ledningsåtgärd på norrgående vattenledning från Sjötorp

Möjlighet för störningar i vattenleveransen under vecka 6 i Sjötorp.

Mariestads kommun anlägger VA-ledningar från Moviken till Askevik från Sjötorp. Den ledningssträcka som är klar, ska under vecka 6 spolas för att de boende norrut ska få ett drickbart vatten med bra vattenkvalité. Spolning av ledningen kommer att ske dagtid.

VA-avdelningen har förhoppningar om att det ej ska påverka de boende i Sjötorp. Men det finns en möjlighet att man kan uppleva ett sämre vattentryck än vad man vanligtvis har.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Driftcenter VA/Gata.

Driftcenter VA/Gata
0501-75 61 00

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-28 11.31