Öppen planprocess

Mariestads kommun vill att kommuninvånarna och andra intressenter ska vara delaktiga i planprocesser.

När kommunen arbetar fram en detaljplan följs alltid de bestämmer som finns i plan- och bygglagen, som reglerar hur en detaljplan ska tas fram.

Utöver vad som anges i plan- och bygglagen kan vi välja att göra extra insatser för att skapa bredare delaktighet. Ett exempel på ett sådant tillfälle är framtagandet av detaljplan för Humleparken.

För att informera kommuninvånarna och andra intressenter och samtidigt få in så många synpunkter som möjligt använder vi oss av såväl digitala som analoga kanaler. Exempelvis inlägg på Facebook och informationsskyltar på relevanta platser. Delaktighet och inflytande är viktiga delar av en planprocess.

Kontakt

Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: Thomas Johansson

Sidan senast uppdaterad: