Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om tillstånd för grundvattenuttag för Boterstena vattentäkt

Mariestads kommun avser att söka tillstånd för den befintliga kommunala vattentäkten i Boterstena. Täkten förser Tidavads samhälle med dricksvatten. Vattentäkten har varit i bruk sedan 1980-talet, men det finns idag inget tillstånd för vattenuttag. För att säkra den kommunala vattenförsörjningen ska kommunen därför söka tillstånd vid Mark– och miljödomstolen. Kommunen ska ha en säker vattenförsörjning för flera generationer och att ansökan om tillstånd för vattenuttag är ett steg närmare att uppfylla det kravet.

Samrådsunderlag finns att ta del av under dokument. Eventuella synpunkter skall skriftligen inges till e-postadressen tk@mariestad.se eller till adressen Verksamhet Teknik, 542 86 Mariestad, senast den 26 oktober 2020.

Vid frågor är du också välkommen att höra av dig till kommunens VA-avdelning, miljöingenjör Ida Roos, 0501-756146.

Dokument

200923 Samrådsunderlag inkl bilagaPDF


Sidan senast uppdaterad: 2020-10-01 14.02