Vädjan om att spara vatten i Lugnås samhälle

För att klara vattenhanteringen i Lugnås samhälle över sommaren ombeds vattenkunder att vara sparsamma med vattenförbrukningen.

Mariestads kommun utreder hur vattenförsörjningen kommer ske i Lugnås i
framtiden. En provpumpning pågår för att se hur vattentäkten klarar ett
större uttag i framtiden. Under tiden som provpumpningen pågår pumpas en
konstant mängd vatten ut från vattentäkten. Provpumpningen pågår under
en lång tid och det konstanta uttaget måste ske även över sommaren. Då ser
vi även hur täkten klarar en torrare period.

Under varma och torra sommardagar blir det extra hög vattenåtgång. Det
beror ofta på att människor vattnar gräsmattor och rabatter, badar i
vattenspridare, fyller pooler och i allmänhet använder mer vatten än vanligt.
Ett sådant extra högt uttag kan medföra vattenbrist nu när uttaget måste vara
konstant från täkten. Därför behöver VA-avdelningen på kommunen hjälp
från Lugnåsborna.

Beroende på hur sommarens väder och nederbörd utvecklas kan kommunen
bli tvungen att införa bevattningsförbud.

Några enkla tips för att minska din vattenförbrukning

  • Vattna inte gräsmattan. Den klarar en gul period och kommer igen.
  • Åk till skön och bada hellre än att köra vattenspridaren till barnen.
  • Om du måste fylla din pool, gör det långsamt och under natten.
  • Om det regnar, samla upp och ta tillvara på regnvattnet för bevattning.
  • Ta en snabbdusch istället för att fylla upp ett badkar.
  • Skala inte potatisen under rinnande vatten.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.


Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: Medborgarkontoret
Telefonnummer: 0501-75 61 00

Sidan senast uppdaterad: