Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostad och boendemiljö

Bostaden och boendemiljön har stor betydelse för din hälsa. Eftersom du tillbringar en stor del av din dag inomhus är det viktigt att miljön inomhus är bra. Luftkvalitén ska vara god. Du ska inte behöva frysa, eller besväras av höga ljud eller lukter.

För det mesta har våra bostäder idag hög standard. Det finns dock slarviga fastighetsägare som inte har koll på underhållet vilket gör att de boende kan drabbas. Det finns också känsliga grupper som drabbas av hälsobesvär av sin inomhusmiljö.

Det finns riktlinjer i lagstiftningen för hur ventilationen ska vara utformad, vilka temperaturer det ska vara i en bostad, vilka halter radon det får vara och även riktlinjer för vilka ljudnivåer du som boende bör ha i din bostad.
På dessa sidor finns även information om utomhusmiljön.

Trädfällning

Om du har ett träd som står i anslutning till din tomt, som du vill ska tas ner, läs mer på sidan Trädfällning.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-07

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen tisdag-fredag 9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besökstider
Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset
Kyrkogatan 2
542 30 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden