Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cisterner

För att skydda mark och vatten mot föroreningar finns regler om förvaring och kontroll av öppna cisterner med olja, diesel samt annan brandfarlig vätska. Det krävs oftast anmälan vid installation eller flytt av sådan cistern. Det finns även krav på återkommande kontroller av cisterner. Vissa reparationer behöver dokumenteras och cisterner som tas ur bruk ska anmälas till kommunen.

Anmälan krävs vid installation eller flytt

Det finns krav på att du ska anmäla nyinstallation eller flytt av befintlig cistern. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas i god tid (normalt minst sex veckor) innan installationen.

Anmälan gäller vid förvaring av:

  • Diesel, eldningsolja och spillolja mindre än 1 kubikmeter i mark (även cisterner ovan mark med rörledningar i mark eller ingjutna i golv betraktas som markförlagda).
  • Diesel, eldningsolja och spillolja 1-10 kubikmeter ovan mark.
  • All förvaring av brandfarlig vätska över 250 liter inom skyddsområde för vattentäkt.

Återkommande kontroll

Cisternerna ska kontrolleras regelbundet av ett av Swedac-ackrediterat företag. Du kan se vilka företag detta är på Swedacs hemsida. Se länk under Relaterad information. Kontrollintervallet varierar mellan tre till tolv år.

Återkommande kontroll gäller för:

  • Cistern i mark, större än en kubikmeter. Gäller även cisterner ovan mark, en till tio kubikmeter med rörledningar i mark eller ingjutna i golv.
  • Cistern utomhus ovan mark, en till tio kubikmeter.
  • Cistern placerad inomhus, en till tio kubikmeter (cistern inomhus med rörledningar ingjutna i golv eller i mark betraktas som en markförlagd cistern.
  • Cistern inom skyddsområde för vattentäkt, en till tio kubikmeter

Kontrollrapporten behöver inte skickas till kommunen. Du ska däremot kunna visa upp den vid behov.

Installationskontroll

Innan cisterner och rörledningar tas i bruk ska en installationskontroll utföras av ett av Swedac-ackrediterat företag

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska genomföras av ett ackrediterat företag när en anordning genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftförhållanden eller flyttats.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cicternen ska förseglas så att cisternen inte kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till kommunen.

Mer information samt blanketter hittar du i länkarna under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-16

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

FörhållningsreglerPDF
KontrollintervallPDF
CisternkontrollPDF

Länkar

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Cistern ur bruk, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster