Eldning inomhus

Braskamin  Foto: Most photos

För att du inte ska störa grannarna med din eldning eller elda upp huset så finns det en del regler förknippade med eldning inomhus.

Bygglov eller bygganmälan kan behövas.

För att skydda dig och eventuella grannar kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan till kommunen. Se mer information på sidorna under Bygga, ändra och riva i menyn.

Elda med rätt bränsle

Tänk på att det är viktig att du eldar med rätt material. Du ska helst använda ved som torkat i minst ett år. Fuktig ved är svår att antända och släpper ut hälso- och miljöfarliga ämnen.
Du får inte elda:

  • plast
  • sopor och avfall
  • impregnerat eller målat virke
  • plywoodplattor

Sotning - kontakta sotare

Du som eldar inomhus måste se till att din utrustning underhålls. Skorstenar, eldstäder och värmepannor behöver vara rena för att avge mindre miljöfarliga utsläpp och för att minska brandfaran. Därför är det lagkrav på att sotning av din eldningsanläggning ska utföras regelbundet. Om du sköter om din anläggning belönas du med att bränsleförbrukningen minskar.

Sotargruppen Västra Skaraborg (tidigare Vara Sotning & Fastighetsservice AB) sköter sotningen åt kommunen. Mer information hittar du på Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemsida. Se länk under relaterad information.

Tänk på grannarna

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning. Se till att ingen besväras av röken som uppstår. Kommunen kan ge eldningsförbud om omgivningen störs.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Sotning och brandskyddskontroll Räddningstjänsten Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster