Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Energideklarationer

Alla byggnader ska enligt lag ha en energideklaration. Syftet är att du som konsument ska ha tillgång till lättillgänglig information om energianvändningen i ditt hus och därmed lättare kunna ta beslut som minskar energianvändningen.

Lagen innebär att samtliga byggnader ska besiktigas med hänsyn till inomhusmiljö och byggnadens energianvändning. Resultatet redovisas i en rapport. För småhus gäller att en sådan ska finnas vid försäljning, uthyrning och nybyggnation. För flerbostadshus och övriga lokaler måste den alltid finnas på en väl synlig plats i byggnaden. En energideklaration gäller i tio år.

Undantag: se länk under länkar här på sidan.

Innehåll

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

  • den mängd energi som behöver användas i aktuell byggnad
  • att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden
  • om radonmätning har utförts i byggnaden
  • ett referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda
  • förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden

Med hjälp av energideklarationen kan ägaren sedan effektivisera sin byggnad och spara mycket energi och pengar.

Tillsynsmyndighet

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt lagen om energideklarationer. Nämnden har rätt att meddela fastighetsägare beslut om att energideklaration ska göras. Beslutet kan vara förenat med böter.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27 16.00

Relaterad information

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare:
Peter van der Tol
Telefon: 0501 - 75 51 49
E-post: Energirådgivning MTG

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Boverkets reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Undantag energideklarationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster