Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skadedjur

Skadedjur råttor. Bild från mostphotos

Djur som orsaka någon form av skada i bostäder och bostadsmiljöer kallas för skadedjur. Det kan vara så att de bits, sprider smitta eller förstör maten. Det finns också djur som förstör våra bostäder eller andra byggnader. För det mesta pratar man om ohyra såsom insekter och gnagare.

Bekämpa med försiktighet

För vanlig och lättbekämpad ohyra går det att köpa medel eller utrustning i olika butiker. Det finns effektiva medel som inte är hälso- eller miljöfarliga. Du ska komma ihåg att alla bekämpningsmedel ska hanteras med varsamhet och det är viktigt att läsa på förpackningen om dosering och hantering så att du inte skadar dig själv, barn, husdjur eller miljön.

Mot mer ovanliga och avancerade angrepp finns medel som bara får hanteras av utbildade fackmän. Det finns saneringsfirmor som du kan vända dig till. Flera av dem erbjuder samarbete med försäkringsbolagen i vanliga hemförsäkringen.

Ansvar

Att hålla samhället fritt från skadedjur är normalt inte kommunens ansvar. Det är du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som ska se till att du inte får problem med skadedjur. Är det tamdjur som medför hälsorisk är det förstås djurägarens ansvar.

Kommunen kan ålägga den ansvarige att lösa problemet om det behövs. Det är bara om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskydd som kommunen har ansvaret att se till att nödvändiga åtgärder utförs. Det gäller om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande. Det gäller alltså inte katter, rådjur, kaniner, sniglar, fåglar, myror, getingar, sorkar och så liknande.

När det gäller bostäder eller allmänna lokaler är det ägaren eller nyttjanderätts-innehavaren som ska se till att de hålls fria från skadedjur. Bor du i flerfamiljshus ska du prata med din fastighetsägare eller hyresvärd om du får problem med skadedjur. Bor du i egen villa är det du som är ansvarig.

När det gäller skadedjur utomhus ska åtgärder utföras endast om det finns hälsorisker som till exempel smittspridning som inte bara är tillfällig eller liten.

Vilt

Är det fråga om jaktbart vilt ska eventuell jakträttsinnehavare i trakten kontaktas. För att skjuta inne i tätort krävs tillstånd av polisen. Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid. Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen. Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur skyddsjakt får bedrivas. Det är Polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-09

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Jaktförordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lag om tillsyn över hundar och katterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster