Skyddsjakt och vilt

I jaktlagstiftningen kan du ansöka om så kallad skyddsjakt om vilda djur riskerar att orsaka skador på allmän hälsa och säkerhet. Exempel kan vara om vilda djur sprider smitta, orsakar omfattande skador på grödor eller boskap eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”.

Kommunens ansvar

Kommunen hanterar enbart vilda djur i detaljplanerat område. Kommunen kan vara behjälpliga med sjuka eller skadade djur. Grävling som utgör skada på egendom kan även hanteras.

De kommunala jägarna hanterar inte friska rävar, rådjur, fåglar, vildsvin eller älgar.

Vill man göra sig av med fåglar kan man använda sig av olika typer av skrämseltekniker eller anlita ett skadedjursföretag. På grund av nyligen införd begränsande lagstiftning kan inte heller gäss skjutas av. Det ses generellt sätt inte som en effektiv åtgärd att skjuta av fåglar, då de ofta kommer tillbaka till avskjutningsplatsen snart igen.

Övriga myndigheters ansvar

De kommunala jägarna hjälper endast privata fastighetsägare. Företag får kontakta sin skadedjursbekämpare, hyresgäster kontaktar i första hand fastighetsägaren.

Det är olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt beroende på vilket djur det gäller. Naturvårdsverket är tillståndsgivare när det gäller de stora rovdjuren och i annat fall är det Länsstyrelsen.

Tänk på att du inte får ta hand om det skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur.

Om du misstänker att ett djur är trafikskadat intill en väg, eller om du hittar ett dött djur intill en väg, ring till polisen.

Anmälan av vilda djur i detaljplan

Vid problem med skabbräv, grävling, sjukt rådjur eller annat djur kan en anmälan via e-tjänsten lämnas in. Från inlämnad anmälan sker all kontakt mellan dig som fastighetsägare och kommunal jägare. Länk till e-tjänsten finns under Relaterad information på sidan.

Djur som fångas i fälla

Vid problem med grävlingar eller skabbrävar i trädgården kan de kommunala jägarna vara behjälpliga med att sätta ut en fälla. När djuret har fångats i fällan avlivas det av jägarna på platsen. Vilda djur som fångas i fälla får inte flyttas eller släppas ut av de kommunala jägarna, endast länsstyrelsen och naturvårdsverket får lov att släppa ut och flytta vilda djur.

Grävling

Grävlingar är fredade under perioden 1 mars till 15 juni då de kan ha ungar. Under denna tid får inte djuren fångas i fälla och avlivas. Därför är det extra viktigt att du som fastighetsägare som får problem med grävlingar under denna period genomför vissa åtgärder själv för att försöka få grävlingen att flytta alternativt se till att din fastighet från början inte är en attraktiv plats för grävlingen att bygga bo på. Plocka upp fallfrukt varje dag, undvik att ställa sopor ute, ta bort eller täta din kompost. Förvara inte kattmat ute samt se till att eventuella kryphål under hus och andra byggnader är täta.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

E-tjänst

Vilda djur inom område med detaljplan, anmälan Länk till annan webbplats.