Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tillstånd för djur

Att ha vissa djur inom tätbebyggt område kräver tillstånd av kommunen eftersom de kan vara störande på grund av ljud, lukt eller allergier.

Tillstånd för djurhållning

Enligt djurskyddslagen krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva viss djurhållning. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Enligt lokala föreskrifter krävs även (för skydd av människors hälsa och miljön) tillstånd att inom område med detaljplan ha:

  • nötkreatur
  • pälsdjur eller fjäderfä, som inte är att betrakta som sällskapsdjur
  • orm

Ansökan om sådant tillstånd söks hos Mariestads kommun. Blankett för detta hittar du på länken Blanketter här på sidan.

Djur som far illa

Om du vet att djur far illa så ska det anmälas till Länsstyrelsen som numera har ansvaret för djurskyddskontrollen.

Djur som är hotfulla

Om du känner dig hotad av djur, till exempel en hund, ska du kontakta Polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

JordbruksbestämmelserPDF

Blanketter

Blanketter

Länkar

Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan