Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till kommunen. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Inom vissa områden kan särskilda restriktioner gälla. För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Anmälan ska inlämnas i god tid innan installationen. Du måste invänta ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar arbetet . Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet.

Samråd med grannar

Grannar bör också informeras eftersom de kan ha synpunkter på placeringen exempelvis i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar.

Krav vid installation och borrning

Kommunen ställer krav på att installationer ska uppfylla särskilda kriterier. Kriterierna är framtagna av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (exempelvis foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (det vill säga det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas hand om, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Miljösanktionsavgift

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift samt ytterligare avgifter för miljö- och byggnadsnämndens handläggning av detta.

Mer än tio kilo köldmedium

Om din värmepumpanläggning innehåller mer än tio kilo köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö- och bygg Infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Normbrunn -16 Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Anmälan om inrättande av värmepumpanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.