Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Du får påbörja din byggnation när bygglovet är beviljat och du har fått ett startbesked.
Tveka inte att kontakta oss om du är osäker eller inte hittar det du söker.

Byggnader som kräver bygglov

 • Nybyggnation för en-och tvåbostadshus, fritidshus, garage eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • Tillbyggnad av en-och tvåbostadshus, fritidshus, uterum eller en inglasad altan
 • Ombyggnad som att renovera hela eller en betydande del av en byggnad.
 • Ändrad användning som ex bostad till kontor/affär
 • Ändra utseende på en byggnad som byte av fönster och dörrar, måla om fasaden eller annan fasadändring, (om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär)
 • Inreda ytterligare en bostad

Andra anläggningar än byggnader som kräver bygglov

 • Idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • Upplag och materialgårdar
 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer

Handlingar som ska lämnas in

 • Ansökan om bygglov
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning
 • Situationsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Gärna en beskrivning av vad som ska göras

Så mycket kostar ett bygglov

På sidan om kostnadsexempel för byggnation hittar du exempel på vad ett bygglov eller en anmälan kan kosta. Du kan också kontakta bygglovshandläggare om du har frågor om kostnaden för ditt byggprojekt.

Sök bygglov

I e-tjänsten Mitt bygge kan du få mer information och söka bygglov. Där finns all information du behöver. Länken hittar du på sidan under rubriken E-tjänst. Du kan även söka bygglov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Blankette hittar du under Relaterad information här på sidan.

E-tjänst

Sök bygglov i e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I e-tjänsten kan du, förutom ansöka om bygglov, även få information om bygglovsprocessen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Husstomme i trä

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14 13.23

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag 14.00-16.30
tisdag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Vägen till färdigt bygglovPDF

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?PDF

Självservice till våra e-tjänster

E-tjänst bygga, ändra och rivalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blanketter för utskrift vid ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster