Bygglovstaxa

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnader för att söka bygglov, andra lov och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter för olika byggnationer

  • Nybyggnad av enbostadshus på 130 - 199 kvadratmeter - 22 123 kronor
  • Attefallskomplementbyggnad 30 kvadratmeter - 3 150 kronor
  • Garage på 50 kvadratmeter - 3 433 kronor
  • Växthus 15 - 50 kvadratmeter - 3 118 kronor
  • Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter - 7 003 kronor
  • Inglasning av befintlig uteplats/uterum - 3 695 kronor
  • Mindre fasadändring - 2 488 kronor
  • Installation av eldstad - 1 313 kronor

Tillkommande avgifter

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift (gäller oftast vid nybyggnation).

I de fall vi behöver fråga grannar tillkommer det en extra avgift på mellan 2 120 -
6 320 kronor beroende på hur många grannar som berörs.

Det kan även tillkomma en avgift om vi behöver göra en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20 % påslag för prövning av en liten avvikelse och 25% påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2023. Prisbasbeloppet för år 2023 har beräknats till 52 500 kronor.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

E-tjänst bygga, ändra och riva  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.