Rivningslov

Om du ska riva hela eller del av en byggnad behöver du oftast ha ett rivningslov. Du får påbörja rivningen när rivningslovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta. Rivningsarbeten får påbörjas när byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Handlingar som behövs vid rivningslov/rivningsanmälan:

  • Rivningsansökan/anmälan
  • Kontrollplan, där du ska ange vilket material, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag.
  • Kartunderlag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas.
  • I vissa fall behövs även fasadritning och foton.

Sök rivningslov

Vill du söka rivningslov eller bara veta mer om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till, gå in på e-tjänsten Mitt bygge. Där finns all information du behöver. Länken hittar du här nedan. Du kan även söka rivningslov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

E-tjänst

Sök bygglov i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten kan du, förutom ansöka om rivningslov, även få information om bygglovsprocessen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Husstomme i trä

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster

E-tjänst bygga, ändra, riva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Blanketter för utskrift vid ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.