Solcellspaneler och solfångare

Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade.

Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för område

E-tjänst

Sök bygglov i e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I e-tjänsten kan du, förutom ansöka om bygglov, även få information om bygglovsprocessen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Husstomme i trä

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-10 15.44

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag 14.00-16.30
tisdag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster

E-tjänst bygga, ändra, rivalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blanketter för utskrift vid ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster