Kartor och mättjänster

Mätning Foto. Most photos
  • Vi erbjuder mätningstjänster så som husutstakning, lägeskontroll och gränsanvisning.

  • Hos oss kan du beställa nybyggnadskarta eller enkel situationsplan för bygglovsansökan.

  • Vi ansvarar för adresser och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

  • Hos oss lämnar du in uppgifter till lägenhetsregistret.

  • Vi har tillgång till Lantmäteriets fastighetsregister. Har du enklare frågor om en fastighet så kan du höra av dig till oss.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen