Digitala karttjänster

Här kan du använda våra digitala karttjänster för att titta på information om detaljplaner, pågående och kommande projekt, parkering samt hämta hem en karta över din fastighet. Om du behöver hjälp för att använda våra digitala karttjänster, hittar du våra kontaktuppgifter under Relaterad information.

Tomtkartan

Med tomtkartan kan du hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta över din fastighet. Detta utdrag kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden. Fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande.

Om du har några frågor om din fastighet, kontaktar du Mät- och geodataenheten eller Lantmäteriet.

Använd tjänsten här: Tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagna detaljplaner

Hela tätorten Mariestad, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här kan du ta del av nästan alla antagna detaljplaner.

Använd tjänsten här: Antagna detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringskarta

Parkeringskartan visar lokala trafikföreskrifter och parkering längre än tre timmar i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Här kan du även hitta ställplatser för husbil.

Använd tjänsten här: Parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Pågående arbeten

Kartan visar pågående och kommande arbeten på gata, vatten och avlopp samt fastigheter som utförs av kommunen i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Använd tjänsten här: Pågående arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mät- och geodataenheten
karta@mariestad.se
Kommunens växel:
0501-75 50 00

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen