Digitala karttjänster

Här kan du använda våra digitala karttjänster för att titta på information om detaljplaner, pågående och kommande projekt, parkering samt hämta hem en karta över din fastighet. Om du behöver hjälp för att använda våra digitala karttjänster, hittar du våra kontaktuppgifter under Relaterad information.

Tomtkartan

Med tomtkartan kan du hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta över din fastighet. Detta utdrag kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden. Fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande.

Om du har några frågor om din fastighet, kontaktar du Mät- och geodataenheten eller Lantmäteriet.

Använd tjänsten här: Tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagna detaljplaner

Hela tätorten Mariestad, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här kan du ta del av nästan alla antagna detaljplaner.

Använd tjänsten här: Antagna detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återbrukskartan

Återbrukskartan visar var du kan reparera dina saker, loppisar och secondhand. I kartan finns även återvinningsstationer utplacerade. Kontakta oss om du har frågor eller vet om någon reparatör eller loppis som saknas i kartan.

Använd tjänsten här: Återbrukskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringskarta

Parkeringskartan visar var parkeringsplatser finns i Mariestads kommun som är längre än 4-timmar. Här kan du även hitta parkeringsplatser för husbil.

Använd tjänsten här: Parkeringskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående arbeten

Kartan visar pågående och kommande arbeten på gata, vatten och avlopp samt fastigheter som utförs av kommunen i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Använd tjänsten här: Pågående arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.