Kartor

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt eller göra en större tillbyggnad kan du behöva en nybyggnadskarta i din bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som beslutar om du behöver en nybyggnadskarta eller inte. Om du är osäker på vilket underlag du behöver, kontakta Byggavdelningen. I nybyggnadskartan ritar du situationsplanen på byggnationen.

Du ansöker om nybyggnadskarta när detaljplan och fastighetsbestämning vunnit laga kraft. Nybyggnadskartan redovisar aktuell information vid tidpunkten den upprättas, det är därför viktigt att nybyggnadskartan beställs i samband med bygglovsansökan.

Nybyggnadskartans innehåll

 • Fastighetsgränser
 • Inmätta markhöjder på fastigheten och gatan utanför fastigheten
 • Data från kommunens baskarta
 • Detaljplanens byggrätt
 • Planbestämmelser
 • Vatten- och avloppsanslutningar

Beställning, leverans och pris

 • Du ansöker om nybyggnadskarta via e-tjänsten Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats.
 • Observera att en ansökan om nybyggnadskarta gäller för en fastighet
 • Nybyggnadskartan levereras vanligtvis i filformatet PDF och DWG, vi använder koordinatsystem Sweref99 13 30 och höjdsystem RH2000
 • Pris enligt taxa

Utdrag från baskartan

Om du ska bygga en mindre byggnad eller tillbyggnad kan det räcka med ett utdrag från kommunens baskarta. Om du är osäker på vilket underlag du behöver, kontakta Byggavdelningen.

Kommunen samlar in, lagrar och uppdaterar förändringar av stadsbilden i kommunens baskarta. Baskartan innehåller information om byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Informationen är av varierande kvalitet, vissa objekt är karterade från flygfoton medan andra objekt är inmätta med den senaste mättekniken.

Utdrag från kommunens baskarta kan användas som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet.

Beställning, leverans och pris

Grundkarta

En grundkarta används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan. På grundkartan kan du se var en fastighet ligger i relation till andra byggnader och objekt. Informationen i en grundkarta är juridiskt gällande.

Grundkartans innehåll

 • Kontrollerad data från kommunens baskarta, innehållet är anpassat för detaljplanens syfte
 • Fastighetsgränser, rättigheter, ledningar, byggnader, markhöjder, vägar med mera
 • Detaljer i grundkartan har olika kvalitet
 • Beroende på detaljplanens syfte kan detaljmätning tillkomma
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med grundkartan ingår
 • Grundkarta levereras vanligtvis i filformatet PDF och DWG, vi använder koordinatsystem Sweref99 13 30 och höjdsystem RH2000
 • Timtaxa

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt nybyggnadskarta

Gustav Lans
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 33
E-post: karta@mariestad.se

Kontakt övriga kartor

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: karta@mariestad.se

Linnea Åman Dahlquist
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tomtkartan, karttjänst Länk till annan webbplats.
Utdrag från kommunens baskartan, ansökan Länk till annan webbplats.