Kartor

Kommunen samlar in, lagrar och uppdaterar förändringar av stadsbilden i kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor för olika ändamål. Priser för våra kart- och mättjänster hittar du under Relaterad information och Dokument.

Nybyggnadskarta

 • Obligatorisk kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnation eller stort tillbygge
 • Karta som innehåller kontrollerad byggrätt
 • Planbeteckningar
 • Vatten- och avloppsanslutningar
 • Inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten
 • Levereras normalt i skala 1:500 som pdf och dwg
 • Handläggningstid 15 arbetsdagar
 • Beställning görs via e-tjänsten Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Pris enligt taxa
 • Observera att en nybyggnadskarta gäller för en fastighet.

Enkel Situationsplan

 Grundkarta

 • Används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan
 • Kartan innehåller kontrollerad data från kommunens kartverk och innehållet är anpassat för detaljplanens ändamål
 • Innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd m.m.inom ett planområde
 • Detaljer har olika lägesosäkerhet
 • Beroende på detaljplanens ändamål kan detaljmätning tillkomma
 • Levereras som pdf och dwg
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med kartan ingår
 • Pris enligt taxa

Utdrag från kommunens kartverk

 • Levereras som pdf och dwg
 • Pris enligt taxa

Sidan senast uppdaterad: