Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kartor

Kommunen samlar in, lagrar och uppdaterar förändringar av stadsbilden i kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor för olika ändamål.

Nybyggnadskarta

 • Obligatorisk kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnation eller stort tillbygge
 • Karta som innehåller kontrollerad byggrätt
 • Planbeteckningar
 • Vatten- och avloppsanslutningar
 • Inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten
 • Levereras normalt i skala 1:500 som pdf och dwg
 • Handläggningstid åtta arbetsdagar
 • Beställning görs på blankett
 • Pris enligt taxa

Enkel Situationsplan

 • Kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för mindre byggnad eller tillbyggnad
 • Utdrag från Lantmäteriets Fastighetskarta eller från kommunens kartverk
 • Levereras i pdf-format
 • Kostnadsfri

 Grundkarta

 • Används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan
 • Kartan innehåller kontrollerad data från kommunens kartverk och innehållet är anpassat för detaljplanens ändamål
 • Innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd m.m.inom ett planområde
 • Detaljer har olika lägesosäkerhet
 • Beroende på detaljplanens ändamål kan detaljmätning tillkomma
 • Levereras som pdf och dwg
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med kartan ingår
 • Pris enligt taxa

Utdrag från kommunens kartverk

 • Levereras som pdf och dwg
 • Pris enligt taxa

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-11

Relaterad information

Kontakt

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Andrew Hellon
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 41
E-post: Andrew Hellon

Anders Persson
Chef, Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 61 55
E-post: Anders Persson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta och VA-anslutning, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

KommunöversiktPDF
MariestadPDF
Ullervad PDF
Sjötorp PDF
Lyrestad PDF
Lugnås PDF
BrommöPDF
Cykelkarta PDF
FriluftskartaPDF
Informationskarta MariestadPDF