Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndighet som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar fastighetsregistret och lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

 • Om du har frågor om fastighetsbildning?                                         
  Kontakta Lantmäteriet på 0771-63 63 63. 
 • Mer information om fastighetsbildning finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till Lantmäteriets hemsida finns under Relaterad information.

Fastighetsregistret

 • Kommunen har tillgång till fastighetsregistret.
 • Det går bra att kontakta kommunen för enklare frågor rörande en fastighet.
 • Mer information om fastighetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till Lantmäteriets hemsida finns under Relaterad information.

Adresser

 • Belägenhetsadresser är en del av fastighetsregistret.
 • Det är kommunen som ansvarar och ajourför alla adresser i kommunen.
 • Vid adressättning tas hänsyn till Svensk standard 637003:2015.
 • Kontakta kommunen för korrekt adress.

Lägenhetsregistret

 • Framtaget av Lantmäteriet.
 • Syftet med lägenhetsregistret är att SCB ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik.
 • Alla fastighetsägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla till fastighetsregistret.
 • Boende med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren
 • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta Mariestads kommun
 • Fastighetsägare som ska anmäla lägenhetsnummer? Använd vår e-tjänst Lägenhetsregister, anmälan Länk till annan webbplats. på vår portal för självservice.

Mer information om lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida.