Mätning

När du uppför en byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är det viktigt att den uppförs på rätt plats. Om placeringen eller höjdläget inte stämmer med den plats som bygglovet eller starbeskedet anger, kan det leda dels till stora kostnader för att rätta till felet eller skadestånd från berörda grannar.

Mariestads kommun har mätteknisk kompetens och kan hjälpa dig att utföra husutstakning och lägeskontroller. Vi erbjuder även gränsanvisning i tätorter.

Beställning ska göras i god tid, så vi ges möjlighet att beräkna och planera arbetet.

Grovutstakning

 • Krävs inte men ger bra förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen
 • Utförs enligt situationsplan för att byggnad ska hamna i rätt läge i förhållande till fastighetsgräns och övriga byggnader
 • Sker innan schaktning påbörjas
 • Käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn
 • En höjdfix ingår om så begärs
 • Ingår om du beställer en finutstakning

Finutstakning

 • Finutstakning beslutas på tekniskt samråd
 • Grovutstakning ingår
 • Anger byggnadens läge i höjd och plan med hög noggrannhet
 • Finutstakning sker oftast efter schaktning
 • Trådar spänns upp i blivande fasadliv
 • Tråd tillhandahåller vi
 • Byggherren ansvarar själv för att träpålar för profilbrädorna blir uppförda innan finutstakning
  3 st stolpar/hörn, 1,5-2 m långa, 45x90 mm material
  2 st stolpar/hörn, 1,5-2 m långa, 95x22 mm material
 • Mätning utföras 4 arbetsdagar efter beställning förutsatt beviljat bygglov
 • Pris enligt taxa

Lägeskontroll

 • Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.
 • Vi kontrollerar att nybyggnaden är placerad på rätt ställe enligt bygglovsbeslut eller startbesked
 • Kontroll görs vanligtvis efter att grundläggningen utförts
 • Pris enligt taxa

Gränsanvisning

 • Kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar
 • Lokalisering av överväxta eller raserade gränsmarkeringar
 • Gränsen markeras med läkt eller sprayfärg
 • Nya gränsmarkeringar sätts inte ut
 • En gränsanvisning är inte juridisk bindande och förutsätter att gränserna är fastställda och beräknande
 • Utförs endast i tätorter där fastighetgränser bedöms vara av god kvalitet
 • Timpris enligt taxa

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Gustav Lans
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 33
E-post: karta@mariestad.se

Mikael Frigren
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 37
E-post: karta@mariestad.se

Christoffer Gustavsson
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 41
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Utförande av utstakning av nybyggnad/tillbyggnad, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.