Kontakt bygga och bo

Bygglov

Kontakta bygglovsavdelningen om du har några funderingar eller frågor rörande bygglov.

Vi finns även på plats i medborgarkontoret, stadshuset i Mariestad, Kyrkogatan 2 varje torsdag mellan klockan 14.00-16.30, där du kan få personlig rådgivning av oss på bygglov.

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Lediga tomter

Frågor om lediga tomter i Mariestads kommun, flytta hit, boendeprojekt och liknande:

Mark- och exploateringsenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Drömläge Mariestad

Stadsplanering

Frågor om detaljplanering, stadsutveckling och liknande:

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Bostad och boendemiljö

Frågor om inne- och utemiljö i hemmet:

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö- och bygg infobrevlåda

Vatten och avlopp

Frågor om kommunalt vatten, badvatten, egen brunn, vattenavläsning, vattenledningar, vattenverket, avlopp, vattenförsörjning och liknande:

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda