Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt bygga och bo

Bygglov

Kontakta bygglovsavdelningen om du har några funderingar eller frågor rörande bygglov.

Vi finns även på plats i medborgarkontoret, stadshuset i Mariestad, Kyrkogatan 2 varje torsdag mellan klockan 14.00-16.30, där du kan få personlig rådgivning av oss på bygglov.

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag 14.00 - 16.30
tisdag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Lediga tomter

Frågor om lediga tomter i Mariestads kommun, flytta hit, boendeprojekt och liknande:

Karin Ögge
Kundansvarig mark och exploatering
Telefon: 0501-75 50 29
E-post Karin Ögge

Stadsplanering

Frågor om detaljplanering, stadsutveckling och liknande:

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Mariestad kommuns infobrevlåda

Bostad och boendemiljö

Frågor om inne- och utemiljö i hemmet:

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö- och bygg infobrevlåda

Vatten och avlopp

Frågor om kommunalt vatten, badvatten, egen brunn, vattenavläsning, vattenledningar, vattenverket, avlopp, vattenförsörjning och liknande:

Kundtjänst vatten, avlopp och gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA och gata