Markanvisningstävling Sjölyckan

Utsikt från Sjölyckan ut över Vänern.

Mariestads kommun bjuder in till en anbudstävling för bostadsbebyggande i Sjölyckan, del av etapp 6. Här finns möjlighet att bygga flerfamiljshus i åtta våningar.

Mariestads nyaste stadsdel Sjölyckan är under genomförande och här finns förutsättningar för en aktör att uppföra flerbostadshus med utsikt över Vänern. Vi erbjuder en attraktiv byggrätt på cirka 4300 kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 28 meter vilket möjliggör en byggnation på åtta våningar.

 • Området är under fastighetsbildning
 • Högsta uttnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 35 procent
 • Mariestads kommun står för utformningen av allmänna platsmarken medan byggherren står för utförande inom kvartersmarken
 • Området är anslutet till det kommunala nätet för vatten och avlopp
 • Parkering ordnas av byggherren inom kvartersmarken

Sjölyckan

Sjölyckan är idag ett område planlagt för friliggande villor, par- och radhus samt flerfamiljshus i blandade upplåtelseformer. Området ligger i sluttningen åt väster ner mot innanhavet Vänern. Från området är det ett kort promenadavstånd till Högelidskolan och det är nära till förskola. Närmaste mataffär finns 1200 meter bort. Det är 2000 meter till centrum som ligger intill vår hamn där det finns möjlighet att ha sin båt på någon av kommunens 1100 båtplatser. 

Process

Byggherren ska lämna in ett enklare förslag i form av skiss, referensmaterial, tidsplan och dylikt, tillsammans med beskrivning där erbjudandet beskrivs i text.

När anbudstiden har gått ut så kommer inkomna anbud att utvärderas. Vinnaren kommer att offentliggöras i samband med att tilldelningsbeslut tas av kommunen under ledning av mark och exploateringsenheten. I samband med detta tas kontakt med vinnaren för att teckna avtal.

Inledningsvis erbjuds en markreservation och köpeavtal kommer att undertecknas i
samband med byggstart.

Dialog om projektets genomförande sker snarast efter tilldelningsbeslut. Vid ett sådant möte är byggherre samt kommunens mark och exploateringsenhet och bygglovshandläggare närvarande för att gå igenom projektet gällande bygglovshantering, tid för genomförande, marknadsföring med mera.

Markanvisningstävlingen kan kopplas till de antagna styrdokumenten Översiktsplan 2030, Bostadsförsörjningsprogram och Vision 2030. Du hittar dessa under Relaterad information här på sidan.

Hur görs urvalet?

Erbjudandet ges till den bästa bedömda helhetslösningen gällande prisbild, utformning, hållbarhet och genomförandetid. Stor vikt kommer att läggas på genomförandetid.

Villkor

Krav på ett färdigställande i närtid. I försäljningen ingår VA och gatuanslutning.
Exploatören står för allt arbete på kvartersmark. Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Anbud ska vara kommunen tillhanda via post eller e-post senast den 1 december 2021.

Postadress:
Mariestads kommun
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

E-post:
mex@mariestad.se

Webbsida:
www.mariestad.se

Karta över tomter i Sjölyckan.

Karta över tomter i Sjölyckan. Aktuell byggrätt är inringad och markerad med rosa.

Mariestad växer

 • Under det första halvåret ökade Mariestad med 145 personer. I september 2021 var det 24 689 invånare i kommunen.
 • Det finns inga vakanser bland hyresrätter i tätorten.
 • Snittpriset för en villa de senaste tolv månaderna är cirka två miljoner kronor.
 • Snittpris för en bostadsrätt de senaste tolv månaderna är cirka 670 000 kronor.
 • Metsä Tissue expanderar i Mariestad med en miljardsatsning på Katrinefors bruk där målet är en helt fossilfri produktion 2030. Satsningen genererar cirka 100 nya jobb.
 • Kriminalvården expanderar med utbyggnad av befintliga anstalter vilket genererar cirka 250 nya jobb över tre år.
 • 2017 färdigställde vi två nya toppmoderna grundskolor.
 • Vi bygger Sveriges första vätgasdrivna förskola som invigs 2022.
 • Mariestad klättrade nyligen 28 placeringar till plats 30 i Svenskt Näringslivs företagsranking.
 • Mariestad har blivit utnämnt till Årets husbilsvänligaste kommun 2016 och 2020.

Mariestad - pärlan vid Vänern

Mariestad är pärlan vid Vänerns östra strand. Den stolta sjöstaden som har nära till allt du behöver. Här lever småstadsandan som allra bäst med närhet, trygghet och med omtanke om varandra. Samtidigt ligger Mariestad i framkant i många avseenden och är en spännande arena för nya, innovativa lösningar för, bland annat, utveckling av bostadsmarknaden och näringslivet. Här finns alla möjligheter att skapa ditt eget drömläge!

Vattnet och skärgården präglar staden och dess invånare och här kan alla njuta av natursköna upplevelser, vare sig du bor i centrum eller på landsbygden. Mariestad har en 14 mil lång strandlinje och här finns Vänerns största skärgårdsområde. Öarna Torsö, Brommö och Djurö nationalpark är alla del av Vänerns 22 000 öar och skär.

Här finns ett aktivt föreningsliv, ett brett utbud av fritidsaktiviteter för alla åldrar och olika evenemang året runt. Den gamla teatern, invigd 1843, är en av landets äldsta och bäst bevarade landsortsteatrar bjuder än idag på allt från konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, buskis och lokal fars.

Mariestad är en plats där traditioner och innovativa satsningar går hand i hand, med spännande kontraster mellan det gamla och det nya. Från den vackra bevarade träbebyggelsen och domkyrkan i Gamla Stan till världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Här finns ett driv att utveckla staden i en mer hållbar riktning och Mariestad har de senaste åren väckt uppmärksamhet både nationellt och internationell för sitt arbete med ElectriVillage där hållbara energi- och transportlösningar testas i en verklig miljö.

Mariestad har ett bra geografiskt läge mitt emellan Stockholm och Göteborg och med bra tåg- och bussförbindelser. Just nu byggs E20, på sträckan Göteborg – Örebro ut, vilket förstärker Mariestads strategiska läge vid skärningspunkten E20 och riksväg 26.

Mer inspiration

Vill du ha mer inspiration kring livet i Mariestad? Besök vår webbsida för Drömläge Mariestad. Länk finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: