Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt flerbostadshus

Hjältevadshus Madlyckan

Mariestad fortsätter att växa. Snart bygger kommunen ett flerbostadshus längs med Madlyckevägen. Huset beräknas vara inflyttningsklart runt årsskiftet. Detta tack vare ett nytt avtal som SKL tagit fram och som Mariestad nu är först med att skriva på.

Det råder bostadsbrist i Mariestad och kommunerna i Sverige. Av landets 290 kommuner uppger 255 att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsam för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

Mariestad först i Sverige
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vill göra det enklare för kommuner att få fram bra bostäder snabbt och till låga kostnader. Därför har det tagits fram ett ramavtal för permanenta flerbostadshus som kommunerna nu kan använda. Hjältevadshus/Hultsfredshus vann upphandlingen och nu är Mariestads kommun först i Sverige att skriva avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.

- Det känns bra att våra medlemmar börjar använda vårt ramavtal. Det finns uppdämda behov av bostäder, inte minst för äldre, studerande, nyanlända och ungdomar. De upphandlade husen förkortar inte bara byggtiden, utan pressar även kostnaderna för kommunerna. Nu tror, och hoppas jag, att fler kommuner följer i Mariestads fotspår, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Kort byggtid och pressade byggkostnader
Husen tillverkas i fabrik och förkortar både byggtiden och pressar byggkostnaderna, utan att påverka kvaliteten på utformning, hållbarhet och tekniska egenskaper.

- Vi har ett behov av bostäder och är angelägna om att det blir en snabb process och ett kostnadseffektivt byggande. Avtalet som tagits fram gör att det kan bli möjligt. Ett riktigt bra initiativ av SKL, säger Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef. 

- Det är spännande och kul att det här är i gång, att kommunerna ser fördelar med det här avtalet. Vi vill vara en del av bostadsbyggandet i landet och nu har kommunerna en unik chans att få fram bostäder snabbt och färdigupphandlat, smidigare kan det inte bli. Dessutom har vi tagit fram husen med Tengbom arkitekter, säger Pontus Eklind, VD på Hjältevadshus.

Nio lägenheter byggs
Tvåvåningshuset som ska byggas kommer att innehålla nio lägenheter i olika storlekar. I första hand kommer lägenheterna hyras ut till nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det grundar sig i den nya bosättningslagen där regeringen ger kommunerna i uppdrag att, efter en särskild fördelning, ordna boende till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd.

Kontakt:
Thomas Johansson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: Thomas Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-03